Thuresson har varit byråkrat på Svenska Wikipedia.

Thuresson was formerly a bureaucrat at Swedish Wikipedia.